contact

单片式-预热环

SiC外延设备零部件

thumbnail
产品介绍及用途: 处于Si外延衬底托盘外圈,用于校基准、加热
产品所处设备位置: 反应腔内,非直接接触晶圆
主要下游产品: 集成电路
主要终端市场: 消费电子

More Products